• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Liên kết
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Tháng 11 : 213
Quý 4 : 572
Năm 2019 : 19.106

GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ

GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ

 

NHÌN LẠI 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ

 

Nguyễn Văn Hương

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ

 

Chi bộ trường Tiểu học Giao Hà là chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định được thành lập từ tháng 10/2015 trên cơ sở sáp nhập 2 chi bộ: Tiểu học A Giao Hà và Tiểu học Giao Hà B. Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, chi bộ trường Tiểu học Giao Hà đã và đang từng bước khẳng định vai trò và vị trí của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn xã Giao Hà.

1. Về tổ chức:

Đến thời điểm hiện tại, chi bộ trường Tiểu học Giao Hà có 23 đảng viên, chiếm 57,5% tổng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã bầu 3 đồng chí vào cấp ủy:

- Đồng chí Nguyễn Văn Hương - Bí thư chi bộ

- Đồng chí Phan Thị Huế - Phó bí thư

- Đồng chí Phùng Quý Quân - Ủy viên.

Về trình độ chuyên môn: 100% cán bộ đảng viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó 78,3% trên chuẩn.

Về trình độ lý luận chính trị: trung cấp: 02 đ/c, sơ cấp: 21 đ/c.

2. Tình hình và kết quả công tác của chi bộ:

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chi bộ thường xuyên phát huy hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi sinh hoạt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, cải tiến tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm của tập thể đối với công tác giáo dục. Kịp thời tham mưu đúng và trúng với Đảng bộ, Chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, nhất là việc đề xuất, chủ trì công tác biên soạn, tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết về tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Giao Hà giai đoạn 2015-2020.

Chi bộ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương, đơn vị. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và quy định của ngành giáo dục đề ra. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), …

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, hằng tháng chi bộ đều tổ chức họp 1 lần vào ngày 03, trong trường hợp đột xuất thì tổ chức họp bất thường theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua các cuộc họp, Nghị quyết của chi bộ đều được thảo luận, bản bạc dân chủ công khai theo nguyên tắc tập trung dân chủ, ý kiến của đảng viên luôn được tôn trọng, những ý kiến thiểu số được bảo lưu, khi triển khai nghị quyết thì tuân thủ tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trên cơ sở đó, đã phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức xây dựng tập thể, vì sự tiến bộ của mỗi người và sự phát triển đi lên của đơn vị trong toàn thể cán bộ đảng viên. Nghị quyết của chi bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chi ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Trong công tác lãnh đạo chuyên môn, chi bộ đã bám sát vào nội dung hướng dẫn của cấp trên để chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn.

Những năm qua, chi bộ liên tục được cấp trên công nhận danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, nhiều năm được bình chọn là chi bộ xuất sắc tiêu biểu của Đảng bộ xã Giao Hà. Nhà trường luôn giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, tiến sát tốp trường tiên tiến xuất sắc của huyện. Trường Tiểu học Giao Hà đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cấp bằng công nhận “Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II”, Giám đốc Sở GD&ĐT cấp bằng công nhận “Trường tiểu học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, “Thư viện trường tiểu học đạt chuẩn”và giấy chứng nhận “Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ III”, Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu: “Trường học có nếp sống văn hóa”. Công đoàn trường được Công đoàn GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng bằng khen, Chi đoàn được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen, Chi hội Chữ thập đỏ được Trung ương Hội tặng bằng khen.

Hằng năm, 100% đảng viên được đánh giá xếp loại “ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 15-20% xếp loại “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tiêu biểu là các đồng chí: Nguyễn Văn Hương, Phan Thị Huế, Hoàng Thị Mai Len, Nguyễn Thị Sợi, Trần Thị Hoa.

Nhiều đồng chí đảng viên là giáo viên đã đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy, đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp huyện” như: Nguyễn Thị Sợi, Trần Thị Hạnh, Phùng Thị Hồng, Đỗ Thị Thủy,…

Nhiều đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen như: Trần Thị Hoa, Phan Thị Huế, Nguyễn Văn Hương, Hoàng Thị Mai Len, Nguyễn Thị Sợi, Trần Thị Hạnh, Phùng Thị Hồng,…

Đạt được những kết quả đáng phấn khởi như trên là do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Giao Hà và cơ quan cấp trên.

- Chi bộ luôn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên để xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đơn vị.

- Chi bộ luôn coi trọng và phấn đấu làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tăng cường đoàn kết, nhất trí cao trong cấp ủy và trong chi bộ trên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, không ngừng đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, có uy tín, có điều kiện và nhiệt tình trong mọi công tác được phân công.

- Chi bộ chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể tăng cường xây dựng nền nếp, kỷ cương trong dạy học, quản lý và mọi sinh hoạt; đảm bảo làm việc theo kế hoạch, giải quyết theo quy trình, điều hành theo quy chế.

Có thể nói rằng: 10 năm xây dựng và phát triển của chi bộ trường Tiểu học Giao Hà là một chặng đường có nhiều thuận lợi song cũng có không ít những khó khăn, thử thách bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Vượt lên trên những khó khăn, thách thức đó, chi bộ luôn đoàn kết, kiên định mục tiêu, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể vững bước tiến lên.Trong thời gian tới đây, chi bộ tiếp tục quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ Nam Định lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Giao Hà lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã đề ra.

Giao Hà, ngày 20 tháng 02 năm 2016

Điều hành tác nghiệp
Văn bản mới
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử