• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Liên kết
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Tháng 11 : 213
Quý 4 : 572
Năm 2019 : 19.106

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2018-2019

 

TT

Họ và tên

NTNS

Nhiệm vụ

1

Phan Thị Huế

30.7.1971

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Văn Hương

10.7.1972

PHT

3

Hoàng Thị Mai Len

01.9.1974

PHT

4

Trần Thị Hạnh

20.12.1969

Dạy 1A, TT tổ 1

5

Doãn Thị Quất

26.3.1971

Dạy 1B, TP tổ 1

6

Doãn Thị Hồng

12.7.1965

Dạy 1C

7

Trần Thị Dịu

02.9.1984

Dạy 1D

8

Nguyễn Thị Lụa

24.01.1996

Dạy 1E (từ 10/01/2019)

9

Bùi Thị Hợi

20.02.1971

Dạy 2A

10

Nguyễn Thị Minh Thu

30.10.1972

Dạy 2B, TP tổ 2+3

11

Trần Thị Hoa

12.7.1972

Thủ quỹ, dạy 2C

12

Ngô Thị Hương

10.4.1974

Dạy 2D

13

Phùng Thị Hồng

04.7.1971

Dạy 3A, TT tổ 2+3

14

Trần Thị Phương Lan

05.8.1968

Dạy 3B

15

Phùng Thị Hà

28.01.1975

Dạy 3C

16

Đặng Thị Phi Nga

25.11.1973

Dạy 3D

17

Đặng Thị Thanh Hương

12.10.1964

Dạy 4A, TP tổ 4+5

18

Đỗ Thị Thủy

27.11.1975

Dạy 4B

19

Trần Thị Kim Xuyến

19.9.1973

Dạy 4C

20

Trịnh Thị Nụ

21.8.1977

Dạy 4D

21

Nguyễn Thị Sợi

26.5.1969

Dạy 5A, TT tổ 4+5

22

Phùng Thị Bình

03.01.1977

Dạy 5B

23

Phạm Thị Giang

27.02.1993

Dạy 5C

24

Vũ Thị Anh

20.7.1971

Dạy 5D

25

Trần Thị Phương

19.02.1979

Dạy Âm nhạc – TPT Đội

26

Vũ Trang Nhung

22.01.1987

Dạy Âm nhạc

27

Phan Thị Hiền

30.8.1973

Dạy Mĩ thuật

28

Phan Thị Oanh

30.6.1974

Dạy Mĩ thuật

29

Trần Thị Hà

30.5.1989

Dạy Thể dục

30

Vũ Thị Hồng Minh

25.11.1990

Dạy Thể dục

31

Nguyễn Thị Thúy

26.02.1986

Dạy Tiếng Anh

32

Nguyễn Thị Vẻ

10.4.1987

Dạy Tiếng Anh

33

Phạm Trung Du

19.12.1987

Dạy Tin học

34

Phạm Thị Tươi

11.9.1991

Dạy Tin học

35

Phùng Quý Quân

10.02.1960

TKHĐ, dạy 1E (đến 01/2019)

36

Nguyễn Thị Tươi

11.9.1963

Nghỉ hưu từ 10.2018

37

Nguyễn Minh Phượng

08.12.1981

Kế toán

38

Phạm Thị Nhài

24.7.1981

Văn thư, TT tổ VP

39

Roãn Thị Hòa

23.9.1988

Nhân viên y tế

 

Điều hành tác nghiệp
Văn bản mới
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử