• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Liên kết
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 210
Quý 4 : 569
Năm 2019 : 19.103

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HÀ

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

KHỐI

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1

Sáng

SHTT

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Thủ công

Toán

Đạo đức

Mỹ thuật

Âm Nhạc

Thể dục

Chiều

Luyện TV

Luyện TV

 

L.Toán

Luyện TV

L. Toán

L. Toán

 

L. Tiếng Việt

L.TN & XH

TNXH

GDNGLL

 

L.Đ đức

SHTT

2

Sáng

HĐGD theo chủ đề

Tiếng Việt

HĐGD Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

HĐGD Thể chất

TNXH

HĐGD Mỹ thuật

Thủ công

Chiều

HĐGD Âm nhạc

Luyện TV

 

LuyệnToán

Luyện TV

HĐGD Thể chất

HĐGD theo chủ đề

 

L. Tiếng Việt

LuyệnToán

Luyện Toán

L.TNXH

 

L.HĐGD đạo đức

HĐGD theo chủ đề

 

 

 

 

 

3

Sáng

HĐGD theo chủ đề

Tiếng Việt

Tin học

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

HĐGD Mỹ thuật

Tiếng Anh

Toán

Toán

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tin học

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Chiều

Luyện TV

TNXH

 

HĐGD Thể chất

HĐGD Âm nhạc

Tiếng Việt

HĐGD Thủ công

 

TNXH

Luyện Toán

HĐGD Đạo Đức

HĐGD Thể chất

 

HĐGD theo chủ đề

HĐGD theo chủ đề

4

Sáng

HĐGD theo chủ đề

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐGD Thể chất

HĐGD Thể chất

Toán

Toán

Tin học

Toán

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

HĐGD theo chủ đề

HĐGD Kĩ thuật

Chiều

Lịch sử

Khoa học

 

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Khoa học

HĐGD Mỹ thuật

 

HĐGD Đạo đức

HĐGD theo chủ đề

Địa

HĐGD Âm Nhạc

 

Tiếng Việt

Tin học

 

 

 

 

 

5

Sáng

HĐGD theo chủ đề

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐGD Thể chất

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán

Toán

Toán

HĐGD Âm nhạc

Toán

Tin học

Tiếng Anh

Tin học

Toán

HĐGD Thể chất

HĐGD theo chủ đề

Chiều

TiếngAnh

Lịchsử

 

HĐGD Kĩ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Địa lý

 

Khoa học

Khoa học

HĐGD Đạo đức

 

HĐGD theo chủ đề

 

Tiếng Việt

HĐGD Mỹ thuật

Điều hành tác nghiệp
Văn bản mới
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử